krakowska, rodzinna firma z wieloletnią tradycją

skontaktuj się z nami


mail: biuro@jamroz.info

tel. 12 638 00 17Biuro Zarządzania Nieruchomościami

ul. Litewska 13/1

30-014 Kraków

Podany adres mailowy do kontaktu wyłącznie przez kontrahentów. Wszelkim internetowym akwizytorom dziękujemy. Prosimy nie przesyłać żadnych reklam na nasz adres mailowy 

JAMRÓZ sp. z o.o. ul. Litewska 13/1, 30-014 Kraków; KRS 0000731251; NIP 945 221 96 06; REGON 380265043;

Polisy ubezpieczenia OC na wartość 2 400 000 zł i € 50 000