krakowska, rodzinna firma z wieloletnią tradycją

Oferujemy

obsługę nieruchomości w podstawowym zakresie, czyli:

zarządzanie ewidencja finansowa podstawowa obsługa prawna

oraz 

pełną obsługę

(w zależności od zainteresowania zleceniodawcy)


pełna obsługa obejmuje następujące czynności:

  • zarządzanie
  • administrowanie
  • ewidencja finansowa
  • podstawowa obsługa prawna
  • bieżące naprawy
  • konserwacje
  • pogotowie techniczne
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach wewnętrznych i zewnętrznych
  • utrzymanie terenów zielonych


Wynagrodzenie za powyższe usługi ustalane jest według zasad i stawek uzgodnionych drogą negocjacji, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i uwarunkowań wspólnoty mieszkaniowej.


JAMRÓZ sp. z o.o. ul. Litewska 13/1, 30-014 Kraków; KRS 0000731251; NIP 945 221 96 06; REGON 380265043;

Polisy ubezpieczenia OC na wartość 2 400 000 zł i € 50 000