krakowska, rodzinna firma z wieloletnią tradycją

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH: Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, niniejszym informujemy, iż Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest JAMRÓZ Spółka z o.o. ( NIP 945 221 96 06, REGON 380265043 KRS 0000731251 ) z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 11/1A w Krakowie, e-mail: biuro@jamroz.info, telefon: 12 638 00 17; Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z członkami Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych lub zarządzanych przez JAMRÓZ Spółkę z o.o. a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom współpracującym z JAMRÓZ Spółka z o.o. takim jak firmy informatyczne lub hostingowe. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne ze względu na istnienie celów przetwarzania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, o ile dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto posiadają Państwo także, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do żadnej organizacji. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

JAMRÓZ sp. z o.o. ul. Litewska 13/1, 30-014 Kraków; KRS 0000731251; NIP 945 221 96 06; REGON 380265043;

Polisy ubezpieczenia OC na wartość 2 400 000 zł i € 50 000